• Imprimeix

Preinscripció al grau mitjà de formació professional

9420 - 9420-FP-grau-mitja Departament d'Ensenyament ensenyament

La preinscripció és el tràmit que cal fer per poder accedir a un centre sufragat amb fons públics per cursar-hi un cicle de grau mitjà de formació professional, encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. Un cop admesos, els sol·licitants han de formalitzar la matrícula en les dates establertes al calendari.

Informeu-vos del procés de preinscripció i matrícula a l'Estudiar a Catalunya.  

Llegiu-ne més

Finalitzada la matrícula del mes de juliol i tancada la llista d'espera, el 4 de setembre de 2017 el Departament d'Ensenyament informa dels centres i cicles amb places vacants. S'obre un segon període d'admissió en què només poden participar les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles. L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

  • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017
  • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2017-2018

La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar al centre. 

Què necessiteu fer?

Data actualització 06.09.2017