• Imprimeix
Preinscripció al grau mitjà de formació professional

Preinscriure's

Preinscriure's 9420 - 9420-FP-grau-mitja Departament d'Educació

Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 24 de maig del 2018

Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud: 5 i 6 de setembre de 2018

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
     

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d'accés de cada sol·licitant a aquests ensenyaments; consulteu el web Estudiar a Catalunya.

Per poder cursar cicles de grau mitjà de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.