• Imprimeix

Preinscripció a l’educació d’adults

Educació i formació 9446 - 9446-adults Departament d'Ensenyament ensenyament

La preinscripció és el tràmit que cal fer per poder accedir a un centre sufragat amb fons públics per cursar-hi alguna de les ofertes de l'educació d'adults

Llegiu-ne més

Termini per presentar la sol·licitud: del 18 al 26 de juny de 2018.

A persones que han complert 18 anys (o bé els compleixen durant l'any natural que inicien la formació) i volen accedir a alguna de les ofertes de l'educació d'adults i a persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural que inicien la formació i compleixen determinats requisits.

Què necessiteu fer?

Data actualització 27.06.2018