• Imprimeix
Preinscripció als cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny

Preinscriure's

Preinscriure's 11050 - 11050-arts-plastiques-grau-mitja Departament d'Ensenyament
  • Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció: del 16 al 24 de maig de 2017
  • Termini per presentar la documentació: fins al 26 de maig de 2017

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n té.
     

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; consulteu el web Estudiar a Catalunya.

Per poder cursar cicles de grau mitjà d'ars plàstiques i disseny cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.