• Imprimeix
Preinscripció als ensenyaments esportius

Fer la preinscripció

Fer la preinscripció 9434 - 9434-esportius Departament d'Ensenyament
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini per presentar la sol·licitud de preinscripció (primer període) és del 18 al 25 de maig de 2016.

Consulteu els altres períodes al web Estudiar a Catalunya.

Juntament amb la sol·licitud, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc l'original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne o alumna és menor d'edat, també cal presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, afers Socials i Famílies. 
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; consulteu el web Estudiar a Catalunya.

Per poder cursar cicles de grau mitjà de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

No hi ha taxes associades al tràmit de la preinscripció.

Pas 1 Presentar la sol·licitud

Terminis
Des de 18.05.2016 fins al  25.05.2016

La sol·licitud s’ha de presentar al centre, juntament amb la documentació acreditativa. Es pot presentar més d’una sol·licitud per accedir a aquests ensenyaments quan es tracti de preinscripcions a crèdits solts i aquests no siguin coincidents.

Pas 2 Consultar els resultats

En els dies indicats al calendari, els centres publiquen la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i la llista d’alumnes admesos i període de matrícula.

Data actualització 08.02.2017