• Imprimeix
Preinscripció als ensenyaments esportius

Fer la preinscripció

Fer la preinscripció 9434 - 9434-esportius Departament d'Ensenyament

El termini per presentar la sol·licitud de preinscripció (primer període) és del 8 de maig  al 6 de juny de 2018.

Consulteu els altres períodes al web Estudiar a Catalunya.

Per fer la sol·licitud de preinscripció, tothom ha de presentar al centre demanat en primer lloc l'original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Els  menors d’edat també han de presentar: 

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment del criteri de prioritat han de presentar la documentació que ho acredita.

Per poder cursar cicles de grau mitjà de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

No hi ha taxes associades al tràmit de la preinscripció.