• Imprimeix

Preinscripció a idiomes de les EOI

Educació i formació 8054 - 8054-idiomes Departament d'Ensenyament ensenyament

Preinscripció als cursos d'actualització i especialització del nivell C1 d'alemany, d'anglès, de francès i d'italià i a la resta d'ensenyaments d'idiomes impartits a les escoles oficials d'idiomes (EOI).

Llegiu-ne més
  • Preinscrpció als cursos d'actualització i especialització del nivell C1 d'alemany, anglès, francès i italià: del 3 de setembre fins el 6 de setembre de 2018 (a les 15 h).
  • Preinscripció als cursos extensius i cursos intensius i flexibilitzats: del 3 de setembre fins el 6 de setembre de 2018 (a les 15 h).
  • Preinscripció als cursos intensius i flexibilitzats (segon període): es publica al web Estudiar a Catalunya no més tard del 14 de desembre de 2018.
  1. A les persones que volen estudiar un idioma en una escola oficial d'idiomes (EOI) i que actualment no cursen aquest idioma l'escola on es volen matricular.
  2. A les persones que volen accedir a un curs d'actualització i especialització de nivel C1 d'un idioma estranger. 
  3. Als alumnes oficials del mateix centre del curs escolar immediatament anterior que repeteixen curs o que tenen una situació de no presentat, no qualificat o de renúncia de matrícula.
Què necessiteu fer?

Data actualització 04.04.2018