• Imprimeix
Preinscripció al grau superior de formació professional

Fer la sol·licitud

Fer la sol·licitud 9418 - 9418-FP-grau-superior Departament d'Ensenyament
 • Termini per presentar la sol·licitud (primer període): tancat
 • Termini per presentar la sol·licitud (segon període): del 8 al 12 de setembre de 2016

Consulteu el calendari complet.

La documentació que cal presentar en tots els casos és la següent:

 1. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 2. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna, si se’n disposa.
   
  Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar:
   
 3. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 4. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; consulteu el web Estudiar a Catalunya.

Per poder cursar cicles de grau superior de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció. 

Pas 1 Presentar la sol·licitud

Terminis
Des de 08.09.2016 fins al  12.09.2016

La sol·licitud per al segon període (del 8 al 12 de setembre) s'ha de fer amb el formulari en paper i s'ha de presentar al centre demanat (juntament amb la documentació).

Pas 2 Consultar els resultats

Els resultats de la preinscripció es publiquen a cada centre.

Data actualització 08.02.2017