• Imprimeix
Preinscripció al grau superior de formació professional

Fer la sol·licitud

Fer la sol·licitud 9418 - 9418-FP-grau-superior Departament d'Ensenyament

Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de maig al 7 de juny de 2018

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.

Sol·licitud electrònica

No s’ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l'enviament del formulari.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya. Només cal presentar-la si no s'ha pogut validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

 

Sol·licitud amb suport informàtic

Cal presentar la documentació següent:

  • Resguard de la sol·licitud.
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
     

Si l'alumne/a és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet). Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen, i si es tracta d’estrangers no comunitaris, targeta de residència on consti el NIE o el passaport.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya. Només cal presentar-la si no s'ha pogut validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

Per poder cursar cicles de grau superior de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció. En formalitzar la matrícula cal fer efectiu l'import del preu públic corresponent.