• Imprimeix
Preinscripció al grau superior de formació professional

Fer la sol·licitud

Fer la sol·licitud 9418 - 9418-FP-grau-superior Departament d'Ensenyament

Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2017

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n té.
     

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; consulteu el web Estudiar a Catalunya.

Per poder cursar cicles de grau superior de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció. En formalitzar la matrícula cal fer efectiu l'import del preu públic corresponent.