• Imprimeix
Preinscripció als ensenyaments professionals de música i de dansa

Presentar la sol·licitud

Presentar la sol·licitud 10015 - 10015-musica-dansa Departament d'Ensenyament

Període de presentació de sol·licituds: del 4 al 16 d'abril de 2018.

Consulteu el calendari complet (i els centres educatius) a Estudiar a Catalunya

Juntament amb la sol·licitud cal presentar l'original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d’origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • l'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
  • l'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Haver superat la prova específica d’accés.

No hi ha taxes associades al tràmit de la preinscripció.