• Imprimeix
Preinscripció a l’educació d’adults

Preinscriure's

Preinscriure's 9446 - 9446-adults Departament d'Ensenyament

Termini per presentar la sol·licitud: del 18 al 26 de juny de 2018.

Consulteu el calendari complet a Estudiar a Catalunya.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació al centre demanat en primer lloc. 

Totes les persones que es preinscriuen, tant si al·leguen el compliment d'algun criteri de prioritat com si no, han de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identidat del pais d'origen).

Els menors d'edat han de presentar: 

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Consulteu la resta de documentació que cal presentar segons les circumstàncies de cada sol·licitant.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Consulteu la situació i la informació relativa als centres i a les aules de formació d'adults al Mapa escolar de Catalunya.